Текущ Проект

Житейски Компетентности

Пилотният проект „Житейски компетентности“, чиято цел е да внесе качествено ново ниво на интеграцията на деца със СОП и деца без отклонения в развитието, се реализира от Фондация “Метатрон” и се осъществява с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg).

Основен приоритет на фондация "Метатрон" е и създаването на механизми за трансфер на натрупания опит и добрите практики чрез подпомагането на комуникацията между децата, родителите, образователните институции и др. НПО работещи в сферата.

Виж Още Стани Дарител
EEA Grants

Текуща Инициатива

В рамките на Проект “Житейски компетентности екипът на Фондация “Метатрон” подбира доброволци за работа в центъра, които да се включат в подготовката и провеждането на същинските занимания.

Стани Доброволец

За Нас

Фондацията е създадена 2012г. като независима неправителствена организация, като в последствие преминава в обществена полза. Ние работим в за установяване на практическо взаимодействие между деца с нарушения* и деца в норма, между децата и заобикалящия ги свят.

Житейски Компетентности

Посредством провеждането на нарочно и задълбочено изследване в областта на приобщаващото образование, проектът цели подпомагането на интеграцията на деца със СОП и деца без отклонения в развитието.

Житейски Компетентности

През ноември 2014 г. Фондация „Метатрон“ започна изпълнението на пилотен проект „Житейски компетентности“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Виж Още

“Деца сред природата”

На 25 април 2015, децата от Фамилния център се присъединиха към ежегодишното масово залесяване в с. Локорско

“Деца сред природата”

Проектът има за цел да проведе изнесен урок по Екология с децата от Фамилния център на Метатрон. Целта е децата да се научат да засаждат дръвчета и да научат нови неща за заобикалящата ни природа.

Виж Още

в медиите